سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

معرفی برخی سایت‌های موردنیاز 

در این نوشتار برخی سایت هایی را که مورد نیاز هست و مکرراً به آنها مراجعه می‌شود را معرفی می کنیم.

سامانه یکپارچه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

سامانه یکپارچه برگزاری آزمون‌های استخدامی
مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی مرکز آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این سایت آزمون های استخدامی ثبت نام می شود. متقاضیان می توانند از طریق لینک های بالا به سایت دسترسی داشته باشند.

دفترچه یازدهمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی