سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

مرکز آموزشی و درمانی آیت ا . . . طالقانی

 

بسمه تعالی

 

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان آذربایجان غربی

معاونت امور درمان   دفتر امور پرستاری

 چک لیست نظارت و ارزیابی خدمات پرستاری در بخش­های بیمارستانی

 

نام یمارستان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               تعداد پرسنل موجود در شیفت :                                                                                                                                                                                                                                                       نام بازدید کنندگان :                                                                                                                                                                 ضریب اشغال تخت شش ماهه :

نام بخش:                                                                                                                                                                                                      تعداد تخت موجود/ تعداد بیمار:                                                                                                                                                                        تاریخ بازدید:                                                                                                                                                                               نسبت پرسنل پرستاری به تخت فعال :

 

 

رعایت قوانین و ضوابط و مقررات اداری

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

 

1

رعایت یونیفرم پرسنل پرستاری (مصوب سازمانی) و آراستگی ظاهری

 

 

 

 

 

2

داشتن  اتیکت مشخصات فردی

 

 

 

 

 

3

رعایت  شئونات اسلامی (نداشتن زیور آلات- آرایش- نحوه پوشیدن لباس)

 

 

 

 

 

4

حضور  به موقع در هنگام تحویل شیفت

 

 

 

 

 

5

رعایت محدودیت تردد و رفت و آمد مراجعین و آرامش بخش

 

 

 

 

 

6

رعایت مقررات در مورد همراهان ( پوشیدن لباس همراه- داشتن کارت همراه و...)

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطات رفتار حرفه ای و اخلاق  پرستاری

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

 

1

کارکنان پرستاری با خوشرویی و احترام با بیمار برخورد می کنند

 

 

 

 

 

 

2

بیمار پرستار خود را می شناسد

 

 

 

 

 

 

3

بیمار آموزش های لازم را در حین انجام مراقبت ها دریافت کرده است.

 

 

 

 

 

 

4

در هنگام انجام مراقبت های اختصاصی حریم شخصی بیمار رعایت می شود

 

 

 

 

 

 

5

به سوالات بیمار در مورد روند درمان پاسخ داده می شود.

 

 

 

 

 

 

6

بیمار از پاسخ به موقع پرستار و عملکرد پرسنل پرستاری رضایت دارد

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی عملکرد سرپرستار

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

مسئول بخش  در کل ایام هفته در بخش حضور فعال دارد.

 

 

 

 

 

2

از نیرو های با سابقه و با مهارت بالا در شیفت های مختلف کاری خصوصا شب و ایام تعطیل استفاده میگردد

 

 

 

 

 

3

تقسیم کار بصورت کتبی و به روش case method انجام شده است

 

 

 

 

 

4

برنامه بازدید از بخش خارج از وقت اداری انجام می شود

 

 

 

 

 

5

فعالیت پرسنل  بر اساس تقسیم کار صورت گرفته است

 

 

 

 

 

6

شرح وظایف پرسنل در دسترس میباشد.

 

 

 

 

 

7

تحویل و تحول وسایل بخش صورت گرفته و ثبت شده است

 

 

 

 

 

8

توزیع نیروی انسانی در هر سه شیفت با توجه به حجم کار مناسب می­باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش بیمار

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

 

1

 فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار در بازه زمانی تعیین شده تکمیل شده است

 

 

 

 

 

 

2

برگ پذیرش بیمار در بدو پذیرش بصورت کامل تکمیل شده است

 

 

 

 

 

 

3

آشنا سازی بیمار با محیط، امکانات و مقررات انجام شده است

 

 

 

 

 

 

4

در صورت نیازبیمار به همراه ،کارت همراه توسط سرپرستار و یا مسئول شیفت صادر شده است

 

 

 

 

 

 

5

برگه ارزیابی اولیه به طورکامل و بدون خط خوردگی پر شده است و مهر و امضاء پرستار مربوطه را دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی ایمنی

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

 

1

دستبند شناسایی بیمار با هویت وی کنترل شده است

 

 

 

 

 

 

2

چرخهای وسایلی مانند تخت ،برانکارد ،ویلچر و . . . قفل ایمنی دارند

 

 

 

 

 

 

3

کپسول اطفای حریق دارای تاریخ شارژ ودستورالعمل بوده  ودر جای مناسب نصب شده است

 

 

 

 

 

 

4

در صورت وجود دو بیمار همنام با اتیکت مخصوص در هر پرونده مشخص شده است

 

 

 

 

 

 

5

کلید و پریزهای برق سالم، ایمن و دارای پوشش مناسب و ارت دار  می­باشند

 

 

 

 

 

 

6

پرسنل آموزش مواجهه با حوادث و نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق را گذرانده اند

 

 

 

 

 

 

7

برای محافظت بیماران بیقرار از مچ بند، پا بند و وسایل مناسب جهت مهار بیماراستفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

8

پنجره های اتاق دارای توری و حفاظ مناسب است

 

 

 

 

 

 

9

در بیماران مسن، بیهوش و دارای اختلال هوشیاری از حفاظ تخت استفاده می شود

 

 

 

 

 

 

10

وسایل اطراف تخت دارای لبه تیز و آسیب زا نیست

 

 

 

 

 

 

11

در سرویس بهداشتی دستگیره و زنگ اخبار نصب شده است

 

 

 

 

 

 

12

محل رفت و آمد بیماران  لیز و لغزنده نیست

 

 

 

 

 

 

13

داروهای مشابه و پرخطر لیبل گذاری شده است

 

 

 

 

 

 

14

سرم های شستشو از سرم های قابل تزریق جداسازی شده است

 

 

 

 

 

 

15

نقص تجهیزات و امکانات فورا تا کسب نتیجه پیگیری میشود

 

 

 

 

 

 

16

در گزارشات پرستاری داروهای پرخطر توسط دو نفر پرستار مهر و امضاء شده است

 

 

 

 

 

 

17

نحوه شستشو و ضد عفونی پگ های استریل و تجهیزات به شکل صحیح رعایت می شود

 

 

 

 

 

 

18

تناسب فاصله بین تختهای بیماران رعایت شده است

 

 

 

 

 

 

19

کپسول ها ی اکسیژن و ... به طور مناسب مهار شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت دستورات پزشک

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

دستورات پزشکی تاریخ وساعت دارند

 

 

 

 

 

2

دستورات و توصیه های پزشک مشاور قبل از اجرا توسط پزشک معالج تایید شده است

 

 

 

 

 

3

ساعت درخواست و زمان دقیق اجرای مشاوره های پزشکی اورژانسی ثبت و مستند شده است

 

 

 

 

 

4

در انتهای دستورات پزشک خط ممتد کشیده شده است

 

 

 

 

 

5

تاریخ- ساعت- مهر و امضا پرستار در انتهای دستورات پزشک ثبت شده است

 

 

 

 

 

6

خط مشی اخذ دستورات تلفنی رعایت شده است

 

 

 

 

 

7

نتیجه مشاوره های پزشکی به پزشک معالج اطلاع و در پرونده ثبت شده است

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی کاردکس

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

مشخصات بیمار بصورت کامل در کاردکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

2

موارد ثبت شده در کاردکس خواناست

 

 

 

 

 

3

دستورات پزشکی بصورت صحیح وارد کاردکس شده است

 

 

 

 

 

5

مشکلات و طرح تدابیر پرستاری با توجه به وضعیت بیمار و تشخیص های پرستاری استخراج و در کاردکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

6

مشخصات دارو (نام، روش مصرف، دوز، ساعت و تاریخ ) طبق دستورپزشک ثبت شده است

 

 

 

 

 

7

پارامترهای تنظیم دستگاه ها (ونتیلاتور و پیس میکر و . . .) در کادکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

8

سوابق حساسیت دارویی، غذایی، بیماری های خاص و . .  با خودکار قرمز ثبت شده است

 

 

 

 

 

9

ادمیت بیماران در کاردکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

10

اطلاعات لازم جهت پیگیری گرافی ها و آزمایشات برای شیفت بعد ثبت شده است

 

 

 

 

 

11

کلیه اقدامات تشخیصی پرستاری و پزشکی با ذکر تاریخ و ساعت انجام، در کاردکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

12

نوع رژیم غذایی و استراحت بیمار و نحوه کنترل علایم حیاتی و. . . مشخص شده است

 

 

 

 

 

13

تاریخ شروع آنتی بیوتیک ها در کاردکس ثبت شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی دارودرمانی

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

 

1

شستشوی دست قبل از شروع کار توسط پرستار انجام میشود

 

 

 

 

 

 

2

پرسنل پرستاری اطلاعات علمی کافی از دارو های مصرفی و خصوصا دارو های ترالی احیا دارند

 

 

 

 

 

 

3

دارو های پر خطر و مشابه لیبل گذاری شده اند.

 

 

 

 

 

 

4

امکانات لازم جهت دادن دارو (ترالی دارو، کارت دارو، کاپ و . . . ) موجود است

 

 

 

 

 

 

5

ویال های باز یا حل شده دارای برچسب دوز، ساعت و تاریخ می باشد

 

 

 

 

 

 

6

دارو های مخدر جهت استفاده بیماران به سهولت در دسترس می باشد

 

 

 

 

 

 

7

پرسنل از محل داروهای مصرفی، نحوه آماده کردن، نگهداری، رقیق کردن و محاسبه آن آگاهی دارند و به آن عمل می کنند

 

 

 

 

 

 

8

فاصله زمانی بین آماده کردن دارو تا زمان مصرف طبق استاندارد می باشد

 

 

 

 

 

 

9

میکروست پس از انفوزیون آنتی بیوتیک با سرم ،شستشو داده شده است

 

 

 

 

 

 

10

کنترل و ثبت درجه حرارت یخچال انجام می شود

 

 

 

 

 

 

11

یخچال دارویی و مواد غذایی جداگانه هستند

 

 

 

 

 

 

12

زمان دادن دارو به بیمار با زمان تجویز شده توسط پزشک همخوانی دارد

 

 

 

 

 

 

13

حل کردن دارو در بالا سر و بالین بیمار انجام می­گیرد.

 

 

 

 

 

 

14

تلفیق دارویی انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

15

داروهای تاریخ گذشته در بخش وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی درمان وریدی

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

سرم ها دارای برچسب شامل تاریخ، ساعت وصل، نام پرستارو بیمار، تعداد قطرات، دوز دقیق داروهای اضافه شده می­باشند

 

 

 

 

 

2

نوع ، مقدار و تعداد قطرات تنظیم شده سرم ها با دستور پزشک همخوانی و جریان دارد

 

 

 

 

 

3

علایم نشت وفلبیت در محل تزریق مشهود نیست

 

 

 

 

 

4

دستورالعمل حداکثر زمان استفاده از وسایل (آنژیوکت، ست سرم، میکروست و . . .) رعایت شده است

 

 

 

 

 

5

تاریخ انقضاء سرم ها، وجود کریستال و یا تغییر رنگ آنها کنترل شده است

 

 

 

 

 

6

چسب های آنژیوکت تمیز بوده و خون آلود نیست

 

 

 

 

 

7

زمان مجاز در تعویض اتصالات وریدی – میکروست – NGT- سوند فولی رعایت می­شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی گزارش پرستاری وثبت اطلاعات درپرونده

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی  ارزیابی ارزیابی

توضیحات

1

مشخصات بیمار روی جلد واوراق پرونده ثبت شده است

 

 

 

 

 

2

اوراق پرونده به ترتیب و طبق استانداردتنظیم شده است

 

 

 

 

 

3

گزارشات پرستاری بدون خط خوردگی ولاک گرفتگی و...است

 

 

 

 

 

4

گزارشات پرستاری خوانا،جامع، و بدون فاصله خالی بین آنها ثبت شده است

 

 

 

 

 

5

خط مشی چک.اماده سازی واجرای داروهای پرخطرتوسط دوپرستار رعایت شده است

 

 

 

 

 

6

درصورت قلم خوردگی کلمه (اصلاح شد)وتعدادموارد خط خوردگی ثبت شده است

 

 

 

 

 

7

زمان انجام تمام اقدامات بصورت دقیق ثبت شده است

 

 

 

 

 

8

به علت مراجعه(شکایت اولیه) و نحوه مراجعه بیمار و...اشاره شده است

 

 

 

 

 

9

پایان گزارش دارای مهر وامضای پرستاروتاریخ وساعت میباشد

 

 

 

 

 

10

گزارشات باخط ممتدبسته شده بصورتی که امکان اضافه کردن موردی وجودنداشته باشد

 

 

 

 

 

11

انجام اقداماتی مانندتعبیه سوند فولی وسوند معده و...با ذکر دقیق ساعت ثبت شده است

 

 

 

 

 

12

تغذیه، دفع، فعالیت واستراحت بیمار در گزارش بررسی وثبت شده است

 

 

 

 

 

13

درصورت غیرطبیعی بودن علایم حیاتی یاجواب ازمایشات اقدامات انجام شده واطلاع به پزشک باذکر ساعت درپرونده ثبت شده است

 

 

 

 

 

14

درگزارش پرستاری روش PIE (مشکل ،مداخله،ارزیابی)رعایت شده است

 

 

 

 

 

15

درگزارش پرستاری به ایمنی وحفاظت بیماراشاره شده است

 

 

 

 

 

16

به فرایندآموزش بیماردرگزارشات پرستاری اشاره شده است

 

 

 

 

 

17

I&O به طورکامل کنترل وچارت شده است

 

 

 

 

 

18

درگزارش پرستاری به حوادث ناخواسته که برای بیمار اتفاق افتاده اشاره شده است

 

 

 

 

 

19

برگه چارت علایم حیاتی بالای سر بیمارتکمیل شده است

 

 

 

 

 

20

برگه های مشاوره بعدازانجام توسط پرستار چک و مهروامضاوساعت زده شده است

 

 

 

 

 

21

دستور CBRبیماران دقیقا رعایت شده است

 

 

 

 

 

22

به انجام گرافی هاوریپورت آنهاودریافت جواب آزمایشات وپیگیری آنها اشاره شده است

 

 

 

 

 

23

پایان گزارش دارای مهر وامضای پرستاروتاریخ وساعت میباشد

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی اکسیژن تراپی

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

کپسول اکسیژن و مانومتر سالم و به اندازه کافی موجود است

 

 

 

 

 

2

اتصالاتی مانند کانول، انواع ماسک، آسم یار به اندازه کافی موجود و مخصوص بیماران می باشد

 

 

 

 

 

3

مانومترها درصورت عدم استفاده به صورت خشک نگهداری میشوندو فقط در زمان استفاده، مانومتر به اندازه مشخص دارای آب مقطر میباشد

 

 

 

 

 

4

فلومتر میزان اکسیژن دریافتی برای بیمار را دقیق نشان میدهد .

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی بهداشتی

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

یونیت بیمار مرتب و تمیز می باشد

 

 

 

 

 

2

بهداشت کلی بخش اعم از سرویس های بهداشتی، یورینال، Bedpan و . . . رعایت شده است

 

 

 

 

 

3

بهداشت فردی بیماران CBR ، پیر و ناتوان رعایت شده است

 

 

 

 

 

4

لباس ،ملحفه ،پتو وبالش بیماران تمیز و مرتب می باشد

 

 

 

 

 

5

تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی رعایت شده است

 

 

 

 

 

6

برنامه اسکراب بصورت مدون در دسترس است  (اتاق ها ،سرویس های بهداشتی و...)

 

 

 

 

 

7

محل نگهداری تی ها، لوله ها. لگن ها و تفکیک تی ها صحیح بوده و جدا از هم می باشد

 

 

 

 

 

8

نحوه نگهداری وسایل استریل مثل پک ها، کاتترها و . . . رعایت شده است

 

 

 

 

 

9

محلول های ضد عفونی کننده به روش صحیح تهیه شده و در دسترس است

 

 

 

 

 

10

البسه و وسایل تمیز در جایگاه تمیز و البسه و وسایل کثیف در جایگاه کثیف نگهداری می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت اصول و احتیاطات استاندارد

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

دستورالعمل احتیاطات استاندارد (فرایند نیدل استیک، بیماریهای عفونی، رعایت نکات ایمنی و . . . )

به اطلاع کلیه کارکنان رسیده و پرسنل از آن آگاهی دارند

 

 

 

 

 

2

وسایل حفاظت فردی مناسب با وضعیت بیمار و پروسیجرهای درمانی استفاده میگردد

 

 

 

 

 

3

استفاده صرفا یکبار مصرف از وسایل تزریقات، رعایت میگردد

 

 

 

 

 

4

جمع آوری، نگهداری، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله های تیز و برنده انجام میشود

 

 

 

 

 

5

ظروف مناسب و به تعداد کافی جهت دفع اشیاء نوک تیز و برنده وجود دارد

 

 

 

 

 

6

سطل زباله درب دار به تعداد کافی و مناسب (آبی، زرد، سفیدو . . .) در بخش موجود است

 

 

 

 

 

7

محلول های ضد عفونی دست به تعداد مناسب و در محل های صحیح وجود دارد

 

 

 

 

 

8

شستشوی و بهداشت دست و رعایت اصول و احتیاطات استاندارد آن مورد ارزیابی قرار میگیرد

 

 

 

 

 

9

نظارت بر روش کار خدمات بخش توسط کارکنان پرستاری انجام می شود

 

 

 

 

 

10

روشنایی بخش و اتاق ها و سرویس بهداشتی مناسب و صحیح می باشد

 

 

 

 

 

11

ایزولاسیون بیماران نیازمند به روش صحیح انجام شده است

 

 

 

 

 

12

ضدعفونی و نگهداری ترمومتر ها به روش صحیح انجام شده است

 

 

 

 

 

13

تخت و یونیت بیمار بعد از ترخیص به روش صحیح اسکراب  و ضدعفونی شده است

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی حمل ونقل وجابجائی  بیمار

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

وسایل حمل ونقل (برانکارد ،ویلچر )مناسب  وسالم با حفاظ و چرخ روان در دسترس است

 

 

 

 

 

3

در زمان جابجایی بیمار ازپوشش مناسب(ملحفه، پتو)استفاده میشود

 

 

 

 

 

5

جابجایی بیماربانیروی خدمات و نظارت و همراهی پرستار انجام میشود. (ترجیحا پرسنل همگن)

 

 

 

 

 

6

درجابجایی بیماران بدحال از تجهیزات مناسب( مانیتورینگ،کیف احیا، وسایل اکسیژن درمانی و....) استفاده میشود.

 

 

 

 

 

7

در صورت نیاز به اعزام تمام اوراق بصورت صحیح تکمیل شده است

 

 

 

 

 

8

حفظ ایمنی بیمار در حین انتقال رعایت می شود

 

 

 

 

 

9

سوپروایزر در فرایند اعزام بیماربا حضور فیزیکی موارد لازم را کنترل می­نماید

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی تحویل شیفت

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

کلیه  پرسنل هردو شیفت درزمان تحویل وتحول حضور دارند.

 

 

 

 

 

2

برخی گزارشات محرمانه در ایستگاه و مابقی در بالین بیمار صورت میگیرد

 

 

 

 

 

3

ترالی اورژانس و وسایل و تجهیزات بخش توسط مسئول شیفت در ابتدای شیفت کنترل میشود

 

 

 

 

 

4

درتحویل بالینی اتصالات ،درن ها وتجهیزات متصل به بیمار از نظر صحت کارکرد و... بررسی وتحویل گرفته میشود

 

 

 

 

 

5

خلاصه پذیرش بیماران جدید(علت بستری،سن،سوابق،واقدامات انجام شده وقابل پیگیری نام پزشک و..)ارائه میشود

 

 

 

 

 

6

درحین تحویل شیفت بیماربد حال بطور ویژه(زخم بستر،عفونت ..)بررسی وتحویل داده می شود

 

 

 

 

 

7

لیستی از پزشکان آنکال و بیماران آماده اعمالی مانندسونوگرافی ،عمل،آندوسکوپی و... وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی اقلام دارویی و ترالی احیاء و تجهیزات ضروری بخش

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

کلیه تجهیرات ضروری از نظر نحوه کارکرد و سالم بودن توسط مسئول شیفت کنترل و تحویل گرفته میشود

 

 

 

 

 

2

دستورالعمل کار و راهنمای تجهیزات پزشکی بر روی دستگاهها نصب شده است

 

 

 

 

 

3

تاریخ انقضاء اقلام دارویی و ترالی احیاء کنترل و ثبت می شود

 

 

 

 

 

4

چک لیست داروهای ضروری و تجهیزات حیاتی و آنتی دوت ها در بخش موجود است

 

 

 

 

 

5

وسایل وتجهیزات دارای شناسنامه و تاییده کالیبره میباشند

 

 

 

 

 

6

ترالی طبق لیست و آخرین دستورالعمل ارسالی وزارت متبوع و بصورت استاندارد تنظیم شده است و در هر  نوبت کاری تحویل گرفته میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد ارزیابی آموزشی پرسنل

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

برنامه ها ی آموزشی متناسب با شرایط بخش و نیروها وجود دارد

 

 

 

 

 

2

دستورالعمل و روش کار تجهیزات در بخش و در کنار دستگاهها وجود دارد

 

 

 

 

 

3

دستورالعمل پروسیجرهای عمومی و خاص در بخش وجود دارد

 

 

 

 

 

4

برد آموزشی مناسب با نیاز بخش وجود دارد و برنامه راند بالینی برگزار می شود

 

 

 

 

 

5

پرسنل از کاربری تجهیزات، داروها و کیس های شایع بخش اطلاع دارند

 

 

 

 

 

6

پرسنل پرستاری در آموزش های مصوب و غیر مصوب شرکت فعال دارند

 

 

 

 

 

7

آموزش های داده شده مستند گردیده است

 

 

 

 

 

8

میزان آگاهی پرسنل از آموزش های داده شده  ارزیابی می­گردد

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی آموزش به بیمار

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

مستندات آموزش به بیمار و همراهان در بخش موجود است

 

 

 

 

 

2

برنامه ریزی آموزشی براساس نیاز سنجی انجام شده است

 

 

 

 

 

3

پمفلت های آموزشی مناسب با کیس های بخش ها و نیاز بیماران تهیه شده است

 

 

 

 

 

4

آموزش های ارائه شده به بیمار در گزارش پرستاری ثبت شده است

 

 

 

 

 

5

مطالب آموزشی در ابتدا و حین بستری و ترخیص به بیماران ارائه می شود

 

 

 

 

 

6

اثر بخشی آموزش های ارائه شده به بیمار ارزیابی و ثبت می شود

 

 

 

 

 

7

بیماران آموزش های ثبت شده در فرم آموزش به بیمار توسط پرستار را تایید می­نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 موارد ارزیابی رضایت مندی بیماران

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

حفظ حریم خصوصی و پوشش بیمار رعایت شده است

 

 

 

 

 

2

بیمار در زمان بستری راهنمایی های لازمه را دریافت کرده است

 

 

 

 

 

3

بیمار پزشک و پرستار خود را می شناسد

 

 

 

 

 

4

بیمار از حضور بموقع پزشک راضی می باشد

 

 

 

 

 

5

دستورات دارویی بیمار در زمان مناسب داده شده است

 

 

 

 

 

6

نحوه برخورد کارکنان با بیمار رضایت بخش بوده است

 

 

 

 

 

7

برای انجام فرایض دینی امکانات لازمه مهیا شده است

 

 

 

 

 

8

بیمار از کیفیت غذای بیمارستان راضی می باشد

 

 

 

 

 

9

بیمار از نظافت و بهداشت اتاق راضی می باشد

 

 

 

 

 

10

به شکایات بیمار در اسرع وقت رسیدگی می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

  امکانات و فضا ها

2

1

0

غیر­قابل ارزیابی

توضیحات

1

محل ایستگاه پرستاری و اشرافیت به بیماران بخش مناسب می­باشد

 

 

 

 

 

2

فاصله بین تخت ها از نظر استاندارد رعایت شده است

 

 

 

 

 

3

 سیستم گرمایش و تهویه مناسب در بخش وجود دارد

 

 

 

 

 

4

تلفن، جهت ارتباط بیمار با خانواده در دسترس می­باشد

 

 

 

 

 

5

میزان آگاهی پرسنل در خصوص بکارگیری دستگاههایی مثل  الکتروشوک ECG  -  -  ونتیلاتور و  ... مناسب است

 

 

 

 

 

6

پاویون پرستاری دارای امکانات مناسب می­باشد و محل آن متناسب است

 

 

 

 

 

7

بخش دارای اتاق کار می­باشد

 

 

 

 

 

8

برای کیس های عفونی بستری در بخش از  اتاق ایزوله استاندارد استفاده می­گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه بازدید کننده و سایر موارد قابل ارزیابی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   امضاء