سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

دانشجویان حقوق منابع زیادی برای مطالعه دارند. اما چند کتاب فارسی که معرفی می شود از جمله کتاب های بسیار کارآمد است که بهتر است هر دانشجوی حقوقی مطالعه کند.

۱- کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

خصوصیات بارز کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

  1. بررسی قوانین و مقررات حاکم به شرکت های تجاری در مراحل متخلف ایجاد، فعالیت و انحلال آن ها
  2. تحلیل رویه های عملی ادارات ثبت شرکت ها و بعضا ذکر رویه های متعارض
  3. تحلیل رویه های قضایی و بررسی تعارضات احتمالی آن ها با رویه های اداری
  4. استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی در حد ضرورت
  5. تعیین خلاها و کاستی های قوانین و مقررات در حوزه های مورد مطالعه و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای رفع آن ها

در این کتاب مطالب حقوقی و ثبتی مفیدی آشنایی تمامی تجار، مدیران شرکت ها، قضات، وکلا و دانشجویان بیان شده است.

سرفصل های کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

  1. کلیات و مبانی حقوق ثبت شرکت ها
  2. تشکیل ایجاد و ثبت تاسیس شرکت های تجارتی
  3. حقوق تحلیلی ثبت تغییرات شرکت های تجارتی
  4. سایر تکالیف قانونی ادارات ثبت شرکت ها
مشاهده مشخصات محصول در هاما
خرید محصول از انتشارات جنگل