سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

نکات کدنویسی- سری یکم

در این نوشتار با نکات مربوط به کدنویسی که در جریان نوشتن کدها ممکن است با آن ها برخورد داشته باشیم معرفی و بررسی می کنیم.

انواع جداکننده ها در فایل های دیتا و اطلاعات

انواع جداکننده ها در ذخیره اطلاعات چند نوع جداکننده به کار گرفته می شود.

پرکاربردترین آن ها کاما است.

کاما

تب

سمیکالون

پایپ

دابل پایپ