سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

معرفی برخی ابزارهای مفید برای کار با html

چگونه کدهای html را به صورت متن در یک صفحه html نشان بدهیم؟

گاهی مواقع نیاز است که کدها را در صفحه html به مخاطب برای اهداف آموزشی نشان بدهیم. یعنی نمی خواهیم کدها عمل کنند بلکه می خواهیم آنها به صورت متن plain text نمایش داده شوند. برای این منظور می توانید از سایت زیر استفاده کنید که کدها را به صورت پلین تکست در می آورد و می توانید در صفحه خود به کار ببرید.

سایت تبدیل کدها به تکست معمولی 

 

web2generators

علامت هایی که در این فرایند تغییر می کنند به شرح زیر هستند

Reserved characters in HTML

Reserved characters in HTML