سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

 برخی از تگ های مفید در html

در این نوشتار بعضی از تگ ها و کدهای مفید در html و css را به شما معرفی می کنیم. کدنویسان می توانند از این کدها استفاده کنند.

تگ aside برای درج عنصر در کنار عناصر دیگر

از این تگ برای تشکیل یک عنصر در محلی در کنار (به صورت افقی) در صفحه استفاده می شود. به عنوان مثال به این صورت:
<aside>
 <p>در حاشیه تشکیل می شود</p>
 </aside>


 

بدیهی است که برای تعیین اینکه این عنصر چه ظاهری داشته باشد باید از سی اس اس استفاده کنیم و آن را استایل دهی کنیم. به عنوان مثال به این صورت:aside {
 width: 30%; 
padding-left: 15px;
 margin-left: 15px; 
float: right;
 font-style: italic;
 background-color: lightgray; 
}


در نهایت چنین چیزی را در صفحه شاهد خواهیم بود:

نتیجه aside