سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

خلاقیت در نقاشی سه بعدی

خطای دید، پدیده‌ای که گاهی وسیله‌ای برای سرگرمی و تفریح ما می‌شود، ناشی از اشتباه در فرآیند صورت گرفته بین چشمان و ذهن است.

بینایی فرآیندی پیچیده‌ است، دریافت تصاویر از طریق چشم، ارسال اطلاعات به وسیله عصب‌ها و در نهایت پردازش و تشخیص آنها از طریق مغز.

در این بین، چشم‌ها با دیدن هر تصویر کار ارسال اطلاعات را انجام می‌دهند و مغز نیز با تجزیه تحلیلی روی تصاویر نتیجه را گزارش می‌دهد اما در این بین، گاهی اوقات تشخیصی غیرواقعی و اشتباه از برخی تصاویر صورت می‌گیرد. پدیده‌هایی مانند سراب و رنگین‌کمان در اثر خطاهایی از این دست انجام می‌گیرند.

در این خبر به سراغ همین دست اشتباهات رفته‌ایم. نقاشی‌های سه بعدی که با سوء‌استفاده از این موضوع، البته سرگرمی جالبی برای ما درست می‌کنند.

هیمو

نقاشی های زیادی به عنوان تبلیغات محیطی خلاقانه و یا زیباسازی انجام می شود. در این میان خلاقیت در نقاشی های سه بعدی و استفاده از المان ها و جلوه های طبیعی بسیار مهم است.

هیمو هیمو هیمو

هیمو

هیمو