سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

متابولیسم پایه در حقیقت به این معنی است که بدن شما حتی در هنگام استراحت نیز کالری می‌سوزاند! نرخ متابولیسم پایه به BMR نیز شهرت دارد و مقدار انرژی‌ای است که بدن در حالت استراحت روزانه می‌سوزاند. به عبارتی دیگر متابولیسم پایه به تعداد کالری مورد نیاز برای حفظ عملکرد بدن در حالی که هیچ فعالیتی انجام نمی دهید، دلالت دارد.